لینک فایل-بررسي رابطه بين اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان و دانشجويان-

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد .بررسي رابطه بين اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان و دانشجويان.را مشاهده می نمایید ./مقاله بررسي رابطه بين اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان و دانشجويان, رشته روان شناسی با عنوان اضطراب امتحان,رشته مشاوره با عنوان راهه/بررسي رابطه بين اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان و دانشجويان/31011840/km

دانلود فایل کامل بررسي رابطه بين اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان و دانشجويان
در قالب فایل word و متشکل از 80 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::
مقدمه انسان از ديرباز تلاش كرده است با كلمات و واژه‌هاي مختلف تمنيات، حالات، احساسات، هيجانات و غليانهاي دروني خويش را ابراز دارد. به همين منظور، در هنگام كشمكش دروني از اصطلاحاتي نظير دلهره، دلشوره و نگراني استفاده كرده است كه در زبان تقدير و تشكر : در ابتدا از استاد بزرگوار آقاي تفضلي بخاطر زحمات زيادي كه در طي انجام اين تحقيق پذيرا شده‌اند و بخاطر راهنمايي و هدايت‌هاي ارزشمندشان تشكر مي‌كنيم. اميدواريم كه خداوند متعال همة ما را از حسن نيت و اخلاص در عمل و عقيده برخوردار سازد، تا در جهت كسب رضا و خوشنودي او موفق و كامياب باشيم.
چكيده : موضوع تحقيق اين رساله بررسي رابطة اضطراب با نحوة عملكرد محصلين در امتحان مي‌باشد. در بخش نظري روند كار اين بود كه ابتدا به تعريف و مسايل كلي در ارتباط با اضطراب امتحان و درمان آن با تكيه بر ديدگاه شناختي پرداختيم و در ارتباط با اضطراب بعنوان يك حالت و خصيصة ثابت بحث شد. روشي كه اين تحقيق بدان متكي است روش كتابخانه‌اي است. در نهايت آنچه را كه بر اساس ابزارهاي تحقيق دريافتيم اين است كه : بين سطح اضطراب و نحوة عملكرد دانشجويان و دانش‌آموزان رابطة معني‌دار معكوس وجود دارد. سطح اضطراب دانش‌آموزان و دانشجويان ضعيف بيشتر از دانش‌آموزان قوي است. از آنجا كه اضطراب در يادگيري در تحول ذهني فرد تأثير عمده دارد لازم است كه آموزشهاي خانوادگي در ارتباط با نيازهاي جوانان، تغيير ساختار برنامه‌هاي تحصيلي، تغيير نگرش دانش‌آموزان نسبت به خود و تواناييهايخود در عوامل مدرسه صورت پذيرد و اين امر ضرورت وجود مشاوره را ايجاب مي‌نمايد.

پيشينة تحقيق : ـ پژوهش‌هاي انجام گرفته در خارج از كشور : زاتس و چاسين (1983) در مطالعة خود شناختهاي كودكان داراي اضطراب امتحان بالا، متوسط و پائين را در يك موقعيت امتحان فرضي، مورد مقايسه قرار دارند. آزمودنيهاي داراي اضطراب امتحان بالا از آزمودنيهاي داراي اضطراب امتحان متوسط يا پايين به طور معنا‌داري افكار بازدارندة تكليف بيشتري را (از جمله‌ ارزيابيهاي منفي و افكار نامرتبط با تكليف) گزارش دادند. آزمودنيهاي داراي اضطراب امتحان بالا همچنين از آزمودنيهاي داراي اضطراب امتحان پايين ارزيابيهاي مثبت كمتري را گزارش دادند، در حالي كه آزمودنيهاي داراي اضطراب امتحان متوسط تفاوت معنا‌داري از هيچ يك از دو گروه افراطي فوق نداشتند. جاي تعجب است كه گروه‌هاي داراي اضطراب امتحان متوسط و بالا از گروه داراي اضطراب امتحان پايين به طور معنا‌داري، افكار مرتبط با تكليف بيشتري را گزارش دادند، اما تفاوت قابل توجهي با هم نشان ندادند. هم اضطراب امتحان و هم شناختها از نظر آماري رابطه مثبت معناداري با عملكرد واقعي در تكليف، پس از اينكه اثرات توانايي كنترل شده داشتند.


مطالب دیگر:
پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته نهاد و نهاد گرائی همراه با منابعاثر پرداخت یارانه به کود شیمیایی را در مصرف غیر بهینه کود شیمیاییدانلود مقاله اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آندانلود مقاله اثر فرسایش برحاصلخیزی خاکاثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیكی و عملكرد دو رقم كلزا (Brassica napus L. cv. Okapi & symbol)دانلود مقاله ادوات كشاورزیدانلود مقاله ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسبدانلود مقاله آرتمیادانلود مقاله ازت در چغندردانلود پاورپوینت سازمان و كار درونی كامپیوترهادانلود پاورپوینت باهاوس مدرسه ای که یک سبک معماری شداستاندارهای علامت و نشانه SMV برای وسائل نقلیه و ادوات كشاورزی كندرودانلود مقاله آفت سرخرطومی برگ یونجهدانلود مقاله اقتصاد آب در كشاورزیدانلود مقاله اقتصاد زعفراندانلود مقاله اقتصاد كشاورزیتغذیه گاودانلود تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذیه دام و طیورجوجه كشیجوجه كشی بوقلمونحرارت ماشین مادرحشرات، قارچ، میكروارگانیسم هااختلالات متابولیکی در گاوهای شیریخوراک تغذیه در گاوخوراک حیوانات اهلی